Om ossSelv om selskapet er etablert i 2019, strekker historien om selskapets gründere seg langt tilbake. På 1970-tallet var Tobias og Christians foreldre naboer i et nybyggerfelt på Tangen og siden den gang har relasjonen blitt tettere og tettere.

Christian har vært en av Nesoddens ledende eiendomsmeglere de siste tre tiårene, mens Tobias har de siste ti årene interessert seg mer og mer for eiendomsutvikling og drevet med eiendomsutvikling i mindre skala i egen regi.

Mubli`s verdiskapning skal ligge i å finne tomter og utvikle prosjekter fra rå-tomter til gjennomførte prosjekter. Pågangsmot, satsningsvilje og iver etter å utvikle gode prosjekter med høy kvalitet er stikkord for driften i tiden fremover!

Mål og strategier


Vi skal bli en betydelig aktør innen boligutvikling, med hovedfokus på markedet på Nesodden som vi kjenner best.
På sikt er også andre områder av interesse.

Mubli skal til enhver tid ha prosjekter gående, for at selskapet skal ha kontinuerlig leveranser.
Det er et ønske om opsjon/utbyggingsavtale med større arealer med hovedfokus på regulering, utvikling og salg.


- Vi driver oppsøkende og aktiv virksomhet mot meglere og tomteeiere, for å finne spennende prosjekter å jobbe med.

- Kjøpe tomter hvor det kan utvikles fra 1-2 boenheter til flere leiligheter i boligfelt.

- Etablere samarbeid med andre aktører på Nesodden, både små og middels store selskap.

- Vi skal utvikle nøkkelferdige boliger og står for gjennomføringen fra tomtekjøp og prosjektering til bygging og salg til sluttbrukeren.

- Inngå samarbeid med andre boligutviklere, hus leverandører og tomteeiere slik at vi kan få kontroll på flere prosjekter samtidig, uten at det går ut over selskapets kapasitet.

Hvem er vi?

Christian Blix Henriksen

Daglig leder/ Partner

  christian@mubli.no
  90 86 06 51

Jobbet som Eiendomsmegler på Nesodden siden 1993.
Har som megler bred erfaring med både tomtedelinger, seksjoneringer og nybyggsalg.
Vært markedsledende megler på Nesodden gjennom svært mange år.
Har i tillegg kjørt prosjekter med seksjonering av fjellstue, bygging av eneboliger og seksjonering av næringseiendom.
Eier og forvalter også 30 utleieleiligheter i Østfold.

Jobb og erfaring:
2001 - 2007Megler og deleier i Eiendomsformidling Norge (Drøbak og Nesodden).
2008 - 2011 100% eier og Daglig leder i Eiendomsformidling Nesodden
2011 Solgte Eiendomsformidling Nesodden til Krogsveen.
2012 - 2019 Daglig Leder Krogsveen avd Nesodden.
2019 - Daglig Leder MUBLI as

Tobias Munthe-Kaas

Styreleder/ Partner

  tobias@mubli.no
  98 61 95 96

Jobbet mye med prosjektstyring og utvelgelsesprosesser gjennom flere år.
Har i tillegg mange års erfaring i båtbransjen, samt 20 sesonger bak seg inne båtracing.
Har de senere år etablert seg i verdenstoppen innen F2 rundbaneracing.

Har de siste 10 årene interessert seg for eiendomsutvikling og kjørt mindre prosjekter i privat regi.

Jobb og erfaring:
Gått elektrofag på Nesodden VGS og tatt ingeniørutdannelse innen maskin på Høgskolen i Oslo.
Jobbet som maskiningeniør siden 2007 i prosjekter i inn og utland i prosjekter innen produktutvikling, olje og gass, rullende materiell, fiske og mekanisk industri.